Παλαιότερα, το επάγγελμα του διαιτολόγου-διατροφολόγου δεν ήταν κατοχυρωμένο, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα να δηλώνει κανείς διαιτολόγος χωρίς να έχει αποφοιτήσει από αντίστοιχο τμήμα. Το παραπάνω, σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση του κοινού, οδήγησε στη λειτουργία διαιτολογικών μονάδων από μη ειδικούς, καθώς και στην παροχή online υπηρεσιών διατροφής από απρόσωπα και ανώνυμα sites, τα οποία διαχειρίζονται άτομα που δε σχετίζονται με το επάγγελμα.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, για να εργαστεί κανείς ως διαιτολόγος-διατροφολόγος, υποχρεούται να κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει τετραετείς σπουδές στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ή σε αντίστοιχο τμήμα ΤΕΙ της χώρας, ή έχει αποκτήσει αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ τίτλο σπουδών στο εξωτερικό.

Όσον αφορά στην προσωπική μου κατάρτιση, τόσο το πτυχίο μου, όσο και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός μου, είναι στη διάθεσή σου για να επιβεβαιώσεις το επίπεδο των σπουδών μου και την επαγγελματική μου εμπειρία.