Για την ώρα παρέχω κατ’ αποκλειστικότητα υπηρεσίες διατροφής και δίαιτας εξ’ αποστάσεως, και δεν υποστηρίζω τη δια ζώσης παρακολούθηση.