Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να εξασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation – GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δεδομένα που μας αποστέλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας κρυπτογραφούνται κατά την αποστολή τους και έτσι παραμένουν ασφαλή.

Χρησιμοποιούνται μόνο για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας και για κανένα άλλο σκοπό.